Zadania Fundacji
Statut określający cele i szczegółowe zadania Fundacji GodziwaPłaca.org z siedzibą w Poznaniu znajduje się tutaj.

Zadania Fundacji związane z promocją i wdrażaniem koncepcji godziwego wynagrodzenia, podzielić można na trzy obszary

Akredytacja Pracodawców i Dostawców

Prowadzimy proces akredytacji Pracodawców, którzy dobrowolnie zgodzili się na wynagradzanie swoich Pracowników według stawek rekomendowanych przez Fundację. Pracodawcy, którzy wywiązują się z podjętych zobowiązań, nagradzani są godłem „Płacę Godziwie”. Oferujemy również akredytację dla Dostawców, czyli firm, które świadczą usługi innym firmom. Akredytacja odbywa się wówczas na zaproszenie samych zainteresowanych, bądź na zlecenie Podmiotów zamawiających, które w procesie przetargowym stawiają swoim Dostawcom wymagania w zakresie godziwego i sprawiedliwego wynagradzania Pracowników.

Badania i analizy

Zbieramy i analizujemy dane niezbędne do kalkulacji rekomendowanego przez Fundację godziwego wynagrodzenia za pracę; na bieżąco monitorujemy rynek pracy, dóbr i usług, konsumpcyjny, produkcyjny i kapitałowy, analizujemy wynagrodzenia i świadczeń związane z pracą, analizujemy świadczenia socjalne zapewniane przez państwo, a także budujemy i rozwijamy własny warsztat, wiedzę, umiejętności, narzędzia niezbędne do rzetelnego prowadzenia badań i analiz, m.in. poprzez wspieranie prac badawczych czy międzynarodową współpracę z odpowiednikami w innych krajach.

Doradztwo i edukacja

Zapewniamy profesjonalne usługi doradcze dla Pracodawców i Dostawców wdrażających w swoich przedsiębiorstwach politykę wynagrodzeń w oparciu o rekomendacje Fundacji, oferujemy dostęp do porad prawnych w zakresie zarządzania wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach, pośredniczymy w kontakcie z innymi Pracodawcami, umożliwiając wymianę wiedzy, doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami. Organizujemy warsztaty, seminaria, konferencje, stanowiące forum wymiany doświadczeń i umożliwiające aktywną promocję najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu.