Standardy Certyfikacji

Standardy Akredytacji – Brązowy, Srebrny, Złoty, Platynowy

Decyzja, który standard godziwej płacy wybrać, należy wyłącznie do Pracodawcy. Każda Firma ma do wyboru trzy stawki: krajową, regionalną lub miejską, zależnie od lokalizacji, w której zatrudnia Pracowników. Każdy Pracodawca autonomicznie podejmuje decyzję, którą stawką wynagradzać Pracowników, przy czym Fundacja rozpoznaje Pracodawców, którzy niezależnie od lokalizacji, wynagradzają wszystkich Pracowników najwyższą spośród dostępnych dla wszystkich lokalizacji stawek, specjalnym – Platynowym Certyfikatem.

W jaki sposób wybory dokonane przez Pracodawcę wpływają na osiągnięty standard ?

Przykład

Siedziba Spółki XXX znajduje się w Poznaniu. Spółka posiada dwa oddziały – jeden w Świebodzinie, drugi w Chojnowie. W Poznaniu zatrudnionych jest 30 Pracowników, w Świebodzinie – 90 Pracowników, w Chojnowie – 80 Pracowników. Łącznie Spółka zatrudnia 200 Pracowników, w trzech lokalizacjach.

Krajowa stawka wynagrodzenia godziwego w 2017 roku wynosi 14.36 zł / godz.

Poznań
Województwo wielkopolskie, stawka godziwej płacy = 12.82 zł / godz.
Liczba mieszkańców miasta Poznań: 540 000, stawka godziwej płacy = 21.30 zł / godz. (populacja > 500 000)

Świebodzin
Województwo lubuskie, stawka godziwej płacy = 14.50 zł / godz.
Liczba mieszkańców miasta Świebodzin: 21 900, stawka godziwej płacy = 14.44 zł / godz. (populacja > 20 000)

Chojnów
Województwo dolnośląskie, stawka godziwej płacy = 15.49 zł / godz.
Liczba mieszkańców miasta Chojnów: 13 700, stawka godziwej płacy = 13.54 zł / godz. (populacja < 20 000)

W każdej lokalizacji Pracodawca dokonuje wyboru pomiędzy trzema stawkami godziwego wynagrodzenia: krajową, regionalną i miejską, przy czym najniższa spośród dostępnych dla danej lokalizacji stawek kwalifikuje Pracodawcę do standardu brązowego, pośrednia – srebrnego, a najwyższa – złotego.

Standard platynowy może osiągnąć Pracodawca, który wynagradza nie mniej niż 50% Pracowników zatrudnionych w Spółce najwyższą stawka godziwego wynagrodzenia oznaczoną dla wszystkich lokalizacji, w których zatrudnieni są Pracownicy (w powyższym przykładzie stawka ta wynosi 21.30 zł / godz.).

Osiągnięcie Standardu Srebrnego

W centrali w Poznaniu zatrudnionych jest pięciu Pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż 2 153 zł brutto (12.82 zł / godz.). Pięciu Pracowników otrzymuje wynagrodzenie nie mniejsze niż 2 413 zł brutto (14.36 zł / godz.). Pozostali Pracownicy (20 osób) otrzymują wynagrodzenie nie mniejsze niż 3578 zł brutto (21.30 zł / godz.).

Rozkład godziwego wynagrodzenia w Poznaniu

Standard brązowy = 5 Pracowników (2.5 % zatrudnienia w Spółce)
Standard srebrny = 5 Pracowników (2.5% zatrudnienia w Spółce)
Standard złoty = 20 Pracowników (10% zatrudnienia w Spółce)

W Świebodzinie zatrudnionych jest osiemdziesięciu Pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze 2 413 zł (14.36 zł / godz.), pięciu Pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż 2 426 (14.44 zł / godz.) i pięciu Pracowników otrzymuje wynagrodzenie nie mniejsze niż 14.50 zł / godz.).

Rozkład godziwego wynagrodzenia w Świebodzinie

Standard brązowy = 80 Pracowników (40% zatrudnienia w Spółce)
Standard srebrny = 5 Pracowników (2.5% zatrudnienia w Spółce)
Standard złoty = 5 Pracowników (2.5% zatrudnienia w Spółce)

W Chojnowie zatrudnionych jest siedemdziesięciu Pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż 2 413 zł (14.36 zł / godz.), pięciu Pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż 2 426 (14.44 zł / godz.) i pięciu Pracowników otrzymuje wynagrodzenie nie mniejsze niż 14.50 zł / godz.).

Rozkład godziwego wynagrodzenia w Chojnowie

Standard brązowy = 0 Pracowników (pomimo, że najniższa stawka dostępna w Chojnowie jest stawką miejską, która wynosi 13.54 zł / godz., Pracodawca podjął decyzję, że będzie wynagradzał Pracowników stawką krajową, która wynosi 14.36 zł / godz., aby Pracownicy zatrudnieni na równorzędnych stanowiskach, niezależnie od lokalizacji, otrzymywali jednakowe wynagrodzenie).

Standard srebrny = 80 Pracowników (40% zatrudnienia w Spółce)

Standard złoty = 0 Pracowników (pomimo, że najwyższa stawka dostępna w Chojnowie wynosi 15.49 zł / godz. – stawka dla województwa dolnośląskiego – Pracodawca podjął decyzję, że wynagrodzenia Pracowników w Chojnowie nie będą się różniły od wynagrodzeń Pracowników w Świebodzinie, zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach).

Całkowity rozkład wynagrodzenia godziwego w Spółce

Standard brązowy = 85 Pracowników (42.5% zatrudnienia)
Standard srebrny = 90 Pracowników (45% zatrudnienia)
Standard złoty = 25 Pracowników (12.5% zatrudnienia)
Standard platynowy = 20 Pracowników (10% zatrudnienia).

Spółka XXX z Siedzibą w Poznaniu osiągnęła Srebrny Standard!