Granica ubóstwa - minimum egzystencji i socjalne

Standard godziwego wynagrodzenia. Jakie potrzeby zaspokaja godziwa płaca?

Minimum socjalne wyznacza górną granicę obszaru ubóstwa, poniżej której następuje deprywacja społecznych potrzeb i narasta zagrożenie ubóstwem, natomiast minimum egzystencji wyznacza dolną granicę ubóstwa, poniżej której następuje deprywacja potrzeb egzystencjalno-bytowych i zagrożona jest egzystencja człowieka.
Wysokość minimum socjalnego stanowi wyraz pewnej społecznej umowy, określającej możliwości do zaspokajania potrzeb na poziomie „minimalnego dobrobytu” w konkretnych warunkach poziomu rozwoju kraju.

Raczkowska M., Minimum socjalne i minimum egzystencji – wzorce warunków bytu ludności żyjącej w sferze ubóstwa (źródło: klik)

Grupy potrzebMinimum egzystencjiMinimum socjalneWynagrodzenie godziwe (2016)
Wyżywienie
Mieszkanie
Odzież, obuwie
Higiena, ochrona zdrowia (leki)
Edukacja obowiązkowa
Transport i łączność
Opieka przedszkolna
Kultura
Sport i wypoczynek
Nieprzewidziane wydatki
Zakup własnego mieszkania lub domu
Wynajem mieszkania lub domu na rynku komercyjnym
Usługi dla domu: hudrauliczne, elektryczne itp.
Własny środek transportu: zakup, utrzymanie
Opieka medyczna poza koszykiem świadczeń NFZ
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, ciężko chorymi
Ubezpieczenie osób, mienia
Edukacja dorosłych, podnoszenie kwalifikacji
Oszczędności na emeryturę
Oszczędności na inne cele: studia dla dzieci itp.
Restauracje, bary, jedzenie poza domem
Hotele, motele, noclegi poza domem
Utrzymanie zwierząt domowych
Używki
Zainteresowania, hobby
Internet, telewizja cyfrowa