Korzyści godziwego wynagrodzenia

Korzyści dla Pracowników

 • Zmniejsza ryzyko ubóstwa
 • Poprawia standard i jakość życia
 • Poprawia zdrowie
 • Zwiększa zdolność do rozwoju umiejętności zawodowych
 • Zwiększa motywację do poprawy jakości pracy
 • Zwiększa zdolność do akceptowania zmian w środowisku pracy

Korzyści dla Pracodawców

 • Zmniejsza absencje chorobową Pracowników
 • Zmniejsza rotację Pracowników (dobrowolne odejścia z pracy)
 • Redukuje koszty zatrudnienia i szkolenia Pracowników
 • Poprawia morale, produktywność i lojalność Pracowników
 • Poprawia jakość świadczonej pracy
 • Poprawia wizerunek Pracodawcy (rozpoznawalność marki, przywiązanie klientów, przyciąganie utalentowanych Pracowników

Korzyści dla Społeczeństwa

 • Zwiększa zdolność rodziny do posiadania i wychowania dzieci
 • Stymuluje wewnętrzny popyt na towary i usługi
 • Poprawia zaangażowanie ludzi w sprawy społeczne
 • Zachęca do osiedlania się w kraju

Korzyści godziwego wynagrodzenia