Efekty korzyści
efekty korzyściW dobie kryzysu demograficznego, rosnącego popytu na pracę i niedoboru utalentowanych pracowników na rynku, Pracodawcy zaczynają rozumieć, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest kluczem do sukcesu firmy. Przedsiębiorstwa inwestują znaczne środki w budowę i promocję wizerunku na rynku pracy, jednak nazbyt często inwestycje te zostają zaprzepaszczone kiedy opinia publiczna dowiaduje się, że za fasadą działań marketingowych kryje się smutna prawda o czerpaniu przez firmę korzyści z pracy nisko opłacanych robotników, którzy mają trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb własnych rodzin, co z kolei sprawia, że żyją w ciągłym stresie. Konkurencyjność gospodarki budowana na niskich kosztach pracy jest ślepą uliczką. Polscy przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że innowacje i inwestycje w nowe technologie są przyszłością biznesu. Żyjący w chronicznym stresie Pracownicy nie zapewnią biznesowi przewagi konkurencyjnej, nie można przecież oczekiwać, że Pracownicy będą kreatywni i skoncentrowani na pracy, kiedy praca nie zaspokaja ich podstawowych potrzeb.

Abraham Maslow, publikując w 1943 roku artykuł Teoria motywacji człowieka w czasopiśmie Psychological Review, jedną z najbardziej znanych teorii potrzeb człowieka wykazał, że dopiero zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania wyzwala w człowieku potrzebę samorealizacji, która z kolei jest źródłem kreatywności.  Zatem Pracodawcy, którzy oczekują od Pracowników czegoś więcej niż wykonywania pracy, którą z powodzeniem mogą w dzisiejszych czasach wykonać maszyny, muszą stworzyć ku temu odpowiednie warunki, a jednym ze sposobów jest wdrożenie polityki godziwego wynagrodzenia rekomendowanego przez Fundację.

Wdrożenie polityki godziwego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie przynosi konkretne i wymierne efekty i korzyści, poparte wynikami badań

Znacząco mniejsza rotacja (odejścia) Pracowników z firmy oraz oszczędności na kosztach rekrutacji, zatrudnienia i szkolenia nowych Pracowników

Korzyści efekty godziwej płacy

 • W 2005 roku naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadzili badania wśród personelu lotniska San Francisco, zmiana stawki z 6.45 USD na 10 USD spowodowała spadek rotacji z 95% do 19% wśród Pracowników kontraktowych przeprowadzających kontrolę bagażu pasażerów.
 • W artykule, który ukazał się na łamach Harvard Business Review, porównano stawki Pracowników dwóch sieci supermarketów Costco i Wal-Mart. Po wdrożeniu przez Costco stawek wynagrodzenia znacznie powyżej średniej dla rynku, rotacja Pracowników wynosiła 17% w porównaniu do 44% u konkurencyjnego Wal-Mart. Badania ujawniły również wyższą produktywność i niższy poziom kradzieży wśród Pracowników Costco.
 • W londyńskiej KPMG po wdrożeniu stawek godziwego wynagrodzenia rotacja Pracowników spadła o 50%; Guy Stallard, Szef Biura Usług Korporacyjnych stwierdził ponadto: „Nikt nie nadużywa zwolnień chorobowych, absencja Pracowników jest bardzo niska. Korzystamy również na niższych kosztach rekrutacji i zwiększyła się długość zatrudnienia Pracowników w firmie. Pracownicy są zdecydowanie bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy”.
 • W badaniach przeprowadzonych w 2005 roku w Los Angeles na 75 firmach, które wdrożyły wynagrodzenia godziwe, porównano rotację pracowników z 210 firmami, w których takiej polityki nie wdrożono, okazało się, że była ona przeciętnie o 17% niższa.

Większa efektywność, produktywność i jakość usług świadczonych przez Pracowników oraz niższa absencja chorobowa

wysoka jakość efektywność pracy

 • Ponad 80% Pracodawców zaangażowanych w londyński program godziwego wynagradzania uznało, że jego wdrożenie zwiększyło efektywność i jakość pracy.
 • Po wdrożeniu polityki wynagrodzeń godziwych dla Pracowników międzynarodowego lotniska w San Francisco, jakość usług świadczonych dla pasażerów ogromnie się poprawiła, podobnie morale załogi. A oto fakty: 35% Pracodawców odnotowało poprawę efektywności pracy, 47% zauważyło poprawę morale Pracowników, 44% odnotowało spadek problemów dyscyplinarnych, 45% odnotowało poprawę w obsłudze Klientów.
 • Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie wykazały, że bezpośrednie zatrudnienie Pracowników świadczących dotychczas usługi sprzątania na zasadach płacy godziwej zaowocowały zwiększeniem efektywności i jakości pracy oraz produktywności przy nieznacznym tylko wzroście kosztów.
 • Promocja idei godziwego wynagrodzenia w amerykańskim stanie Maryland przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności wśród firm zabiegających o publiczne kontrakty poprzez zwiększenie udziału w przetargach solidnych firm, które mogły zacząć konkurować o kontrakty na pewnym poziomie kosztów.

Korzyści ekonomiczne spowodowane stymulacją wewnętrznego popytu na towary i usługi

 • Raport banku inwestycyjnego Goldman Sachs z 2009 potwierdził, że zwiększenie dochodów osób o niskim wynagrodzeniu ma proporcjonalnie większe przełożenie na stymulacje gospodarki niż zwiększenie dochodu osób zamożnych, ponieważ osoby o niskim dochodzie muszą zaspokoić więcej podstawowych potrzeb a zatem wydadzą większą część uzyskanej podwyżką kwoty. Z każdego dodatkowego dolara dochodu w zamożnym społeczeństwie wydanych zostanie jedynie 3 do 5 centów.
 • Ekonomiści z Federalnego Banku Rezerw w Chicago prześledzili dane o wydatkach gospodarstw domowych z 23 lat i w raporcie wydanym w 2008 roku stwierdzili, że gospodarstwa domowe Pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie znacząco zwiększały swoje wydatki w kolejnym roku po podwyżce minimalnego wynagrodzenia. Każdy 1 dolar podwyżki minimalnego wynagrodzenia wygenerował ponad 800 dolarów dodatkowych wydatków na zakup towarów i usług w przeciągu jednego kwartału.

Wzrost reputacji i rozpoznawalności firmy na rynku wśród Klientów i potencjalnych Pracowników

CSR reputacja

 • 70% Pracodawców zaangażowanych w londyński program godziwego wynagradzania potwierdziło, że publiczna rozpoznawalność ich firmy jako płacącej godziwe wynagrodzenie zwiększyła świadomość Klientów związaną z postrzeganiem zaangażowania firmy w utrzymanie wysokich standardów etycznych własnego funkcjonowania.
 • Bycie płacącym godziwie dostawcą usług pomaga w zdobyciu uznania dużych firm sektora prywatnego i publicznego, które biorą pod uwagę aspekty etyczne wybierając dostawców w procesie zakupowym lub przetargowym.
 • Klienci – konsumenci przywiązują coraz większą wagę nie tylko do ceny nabywanych towarów i usług, również do tego, czy ich wytwórca prowadzi działalność zgodnie z etyką biznesu.
 • Pracownicy chcą pracować dla firm, których wartości są zbieżne z tymi, które sami wyznają, a młodzi Pracownicy przywiązują szczególną uwagę do tego, czy ich obecny i przyszły Pracodawca respektuje i wywiązuje się ze społecznych zobowiązań biznesu, zwłaszcza wobec lokalnej społeczności. Dla młodych Pracowników coraz większe znaczenie ma sens jaki nadają swojej pracy, a wyrażać się on może właśnie w społecznie odpowiedzialnej działalności, dlatego bycie godziwie płacącym Pracodawcą pomaga przyciągać i zatrzymywać talenty w firmie.

Opracowano na podstawie materiałów kanadyjskiej fundacji Living Wage for Families http://www.livingwageforfamilies.ca (źródło: klik)