Czytelnia-Baza-Wiedzy

Źródła internetowe

Minimalne wynagrodzenie za pracę

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r. (źródło)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r. (źródło)
3. Ustawa z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (źródło)

Minimum socjalne i minimum egzystencji

1. Kurowski Piotr (2002), IPiSS, Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście (źródło)
2. IPiSS. Informacja o wysokości minimum socjalnego we wrześniu 2015 (źródło)
3. IPiSS. Wartość minimum socjalnego – dane miesięczne za lata 1998-2015 (źródło)
4. IPiSS. Poziom i struktura minimum socjalnego w 2014 – dane średnioroczne (źródło)
5. IPiSS. Wartość minimum socjalnego – dane średnioroczne za lata 1981-2014 (źródło)
6. IPiSS. Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 – dane średnioroczne (źródło)
7. IPiSS. Wysokość min­i­mum egzys­tencji w lat­ach 1993-2014 (źródło)

EUROSTAT

1. EUROSTAT. Ludzie Unii Europejskiej – kim jesteśmy i jak żyjemy? Edycja 2015 (źródło)
2. EUROSTAT. Jakość życia. Fakty i opinie. Edycja 2015 (źródło)
3. EUROSTAT. Bycie młodym w dzisiejszej Europie. Edycja 2015 (źródło)
4. EUROSTAT. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej. Kluczowe zagadnienia. Edycja 2015 (źródło)
5. EUROSTAT. Warunki życia w Europie. Edycja 2014 (źródło)