Akredytacja-Pracodawców
Pracodawca, który chce otrzymać akredytację musi wynagradzać wszystkich bezpośrednio zatrudnianych Pracowników przynajmniej wynagrodzeniem godziwym rekomendowanym przez Fundację oraz posiadać przynajmniej plan wdrożenia wynagrodzenia godziwego dla Pracowników świadczących pracę pośrednio.

Pracodawcom, którzy z różnych względów nie mogą od razu wdrożyć zmian w umowach, oferujemy możliwość akredytacji etapowej, wówczas zmiany w umowach wdrażane są wraz z odnawianiem umów. Proces może być rozłożony w czasie, jego szczegółowy harmonogram zostanie zawarty w warunkowej akredytacji. Wówczas Fundacja monitoruję realizację zadań określonych w uzgodnionym z Pracodawcą harmonogramie.

Korzyści z Akredytacji

  • Pracodawca akredytowany jest uprawniony do korzystania z godła “Płacę Godziwie”
  • Pracodawca akredytowany prezentowany jest na stronach internetowych Fundacji, aby Klienci i potencjalni Pracownicy mogli dowiedzieć się, które firmy oferują godziwe wynagrodzenia
  • Pracodawca akredytowany może zamieścić pełną prezentację swojej firmy (np. informacje o dodatkowych świadczeniach oferowanych Pracownikom) na stronie internetowej Fundacji
  • Pracodawca akredytowany może nawiązać kontakt z innymi przedsiębiorcami, którzy promują ideę godziwego wynagrodzenia
  • Pracodawca akredytowany może uczestniczyć w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Fundację, np. konferencjach, warsztatach, publikacjach internetowych i prasowych
  • Pracodawca akredytowany otrzymuje dostęp do know-how Fundacji, a także jest na bieżąco informowany o wszelkich zmianach i nowościach

Poniższy schemat przedstawia proces akredytacji Pracodawców.
Schemat Akredytacji Pracodawcow

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółowe informacje lub uzyskać odpowiedzi na pytania.