Godziwe Wynagrodzenie - Podstawowe Informacje

Godziwe wynagrodzenie – czym, według Fundacji, jest godziwa płaca?

Godziwe wynagrodzenie (lub godziwa płaca) jest rekomendowaną przez Fundację GodziwaPłaca.org w Poznaniu stawką podstawowego wynagrodzenia za pracę (miesięcznego lub godzinowego), która obliczana jest w taki sposób, aby umożliwić Pracownikowi i jego rodzinie zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych, oraz takich jak: wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę nad dziećmi, transport, wypoczynek, a także pewną sumę pieniędzy na inne, nieprzewidziane wydatki.

Godziwa płaca zapewnia Pracownikowi i jego rodzinie godne, bezpieczne i nie zagrożone ubóstwem życie w społeczeństwie.
Godziwe Wynagrodzenie, Living Wage Poland

Przykładowe definicje pojęcia godziwego wynagrodzenia znajdziesz tutaj.
O potrzebach, które zaspokaja i nie zaspokaja godziwe wynagrodzenie, przeczytasz tutaj.

Wynagrodzenie godziwe występuje w wielu krajach na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, czy Nowej Zelandii, gdzie zwykle określane jest terminem living wage, co w przekładzie na język polski oznacza stawkę na życie. Living wage funkcjonuje zazwyczaj obok ustawowego wynagrodzenia minimalnego, czy innych obligatoryjnych stawek wynagrodzeń wynikających z porozumień branżowych.

O różnicach pomiędzy wynagrodzeniem godziwym a wynagrodzeniem minimalnym, przeczytasz tutaj.

Wdrożenie godziwej płacy rekomendowanej przez Fundację przez nie jest obowiązkiem Pracodawców, jest apelem do społecznie odpowiedzialnego biznesu o zapewnienie Pracownikom i ich rodzinom godziwego wynagrodzenia, umożliwiającego godne życie, wynikającym z troski o przyszłość Polaków i Polski.

Niezależna Fundacja GodziwaPłaca.org w Poznaniu (O Fundacji) zobowiązuje się do pracy w oparciu o najwyższe standardy, aby zapewnić Pracodawcom rzetelną, adekwatną i wiarygodną informację o rekomendowanym w danym roku kalendarzowym wynagrodzeniu godziwym.

Więcej o godziwej płacy rekomendowanej przez Fundację, przeczytasz tutaj.
O korzyściach z wdrożenia wynagrodzenia godziwego dla Pracownika, Pracodawcy i Społeczeństwa, dowiesz się tutaj.
Szczegółowe informacje o tym, jaką przyjęliśmy w 2016 roku metodę kalkulacji godziwej płacy, znajdziesz tutaj.

Godziwe Wynagrodzenie, Living Wage Poland

Poznaj rekomendowane przez Fundację stawki wynagrodzenia godziwego.

Jesteś Pracodawcą i chciałbyś wdrożyć wynagrodzenie godziwe w swojej firmie, zapraszamy do strefy Pracodawcy.

Jesteś Pracownikiem i chciałbyś poznać firmy, które płacą godziwie? Odwiedź nasz serwis z ofertami pracy www.praca.godziwaplaca.org

Chciałbyś wesprzeć Fundację? Dowiedz się jak i dołącz do Nas!

Chcesz zobaczyć, jak to robią inni? Zajrzyj na strony internetowe w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Zapraszamy do naszej czytelni.